Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Co je před námi v nejbližší době

3.-6.11. Formační obnova „Škola modlitby a chvály“, přihlášky zde
12.11.  Brigáda pro muže u kostela, začátek v 8:30
12.11.  Mše sv. ve Vésce v kapli v 17:00 
15.11.  Návštěva nemocných
18.-20.11. Konference o evangelizaci ve Zlíně v Kongresovém centru
26.11. Společná výroba adventních věnců na podporu charity
27.11. Dětská mše sv. (1. adventní) spojena s žehnáním věnců
1.12.  Roráty při svíčkách v 18:30 (zveme všechny děti i s lucerničkami)
3.12. Adventní duchovní odpoledne v Komunitním centru od 14:30.
4.12. Setkání se sv. Mikulášem v 16:00 v Komunitním centru 
13.12. Návštěva nemocných
16.12. Roráty v 6:00 po nich společná snídaně v kobce
24.12. „Půlnoční“ mše sv. ve 22:00
25.12.  Mše sv. v 10:00
 15:00-18:00 možnost navštívit betlém v kostele
 18:00 společná modlitba s dětmi u betléma v kostele
26.12. Mše sv. ve Vésce v domově pro seniory v 10:00
31.12. Mše svatá na ukončení kalendářního roku v 17:00 v kostele
1.1.2017 Novoroční mše v 10:00 spojená s bilancováním uplynulého roku 
6.1. Slavnost Zjevení Páně (tři králové) mše v 18:30 spojená se žehnáním vody, soli a křídy
7.1. Tříkrálová sbírka v naší farnosti
11.1. Začátek kurzů Alfa v 19:00 v Komunitním centru 
14.1. Farní ples v Jívové začátek v 19:00