Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Co je před námi v nejbližší době

7.1. Tříkrálová sbírka v naší farnosti, sraz vedoucích v 7:45, děti 8:30 ve farním centru
14.1. Farní ples v Jívové začátek v 19:00
10.1.  Tříkrálový koncert ZUŠ v kostele v 17:30
14.1.  Farní ples v Jívové začátek v 19:00
17.1.  Návštěva nemocných
21.1.  Mše sv. ve Vésce v domově pro seniory v 17:00
24.1.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
27.1.-29.1.  Víkend pro mládež 15-19 let s názvem: „Pecka“ v Dolanech
31.1.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
2.2.  Slavnost Uvedení Páně do chrámu „Hromnice“ mše sv. v 18:30 spojená se žehnáním svící 
7.2.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
14.2.  Návštěva nemocných
14.2.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
19.2.  Dětský farní karneval - začátek v 15:00 v sále sokolovny v Dolanech
21.2.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
25.2.  Mše sv. ve Vésce v domově pro seniory v 17:00
28.2.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
1.3.  Popeleční středa, den přísného postu, mše v 18:30 s udělováním popelce
4.3.  Postní duchovní odpoledne v komunitním centru od 14:30
7.3.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
12.3.  Nedělní mše sv. pro děti v 10:00
14.3  Návštěva nemocných
14.3.  Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
18.3.  Mše sv. ve Vésce v domově pro seniory v 17:00
21.3.   Farní obnova v 19:30 v komunitním centru
31.3.-1.4.  Seminář pro vedoucí farních evangelizačních buněk v domě Komunity
4.4.  Návštěva nemocných
9.4.  Květná neděle, mše sv. v 10:00 s žehnáním ratolestí
13.4.  Zelený čtvrtek, památka ustanovení eucharistie a kněžství, mše sv. v 17:30 spojená s mytím nohou 
14.4.  Velký pátek, den přísného postu, křížová cesta ve 14:00, Velkopáteční obřady v 17:00
15.4.  Bílá sobota – během dne příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu, večerní vigilie ve 20:30 
16.4.  Boží hod velikonoční mše sv. v 10:00, v 9:00 odchod průvodu s matičkami z Bělkovic
17.4.  Velikonoční pondělí
           Mše sv. v kostele v Dolanech v 7:30
           Mše sv. v kapli ve Vésce v 10:00