Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Novinky

14.3. 2017 -  Poslechněte si nové nahrávky farní scholy zde.

 

Co je před námi v nejbližší době

16.-19.11.  Setkání pro mladé (19-30 let) v domě komunity s tématem „Mistře kde bydlíš?“
18.11.  Nešpory vzkříšení v komunitní kapli 17:30 (od 16:00 možnost tiché adorace)
25.11.  Duchovní odpoledne na téma: „Kristus Král“ v Komunitním centru od 14:30
2.12.  Společná výroba adventních věnců na pomoc potřebným
3.12.  Dětská mše sv. (1. adventní) spojena s žehnáním věnců
 Začátek putování obrazu Panny Marie po rodinách

3.12.  Setkání se sv. Mikulášem v 16:00 v Komunitním centru
11.12.  Roráty při svíčkách v 18:30 (zveme všechny děti i s lucerničkami)
12.12.  Návštěva nemocných
17.12.  Společné zdobení kostela na Vánoce ( muži od 13:00, ostatní od 15:00)
22.12.  Roráty při svíčkách v 6:00 (zveme všechny děti i s lucerničkami) po nich společná snídaně v kobce 
24.12.  „Půlnoční“ mše sv. ve 22:00
25.12.  Mše sv. v 10:00
 15:00-18:00 Možnost navštívit betlém v kostele
 18:00 Společná modlitba s dětmi u betléma v kostele
 
26.12.  Mše sv. ve Vésce v domově pro seniory v 10:00
31.12.  Společná modlitba na poděkování za uplynulý rok v 17:00 v kostele
1.1.  Novoroční mše v 10:00 spojená s bilancováním uplynulého roku
6.1.  Tříkrálová sbírka v naší farnosti
6.1.  Slavnost Zjevení Páně (tři králové) mše v 18:30 spojená se žehnáním vody, soli a křídy
10.1.  Začátek kurzů Alfa v 19:00 v Komunitním centru 
13.1.  Farní ples na Jívové začátek v 19:30