Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Novinky

14.3. 2017 -  Poslechněte si nové nahrávky farní scholy zde.

Co je před námi v nejbližší době

29.6.-2.7.  Setkání pro mladé 19 - 30 let v Dolanech
2.7.  Hodová mše sv. v kapli ve Vésce v 10:00
5.7.  Hodová mše sv. v Toveři v 10:00
30.6.-8.7.  Farní dětský tábor v Dolních Nětčicích 
12.7. Návštěva nemocných
16.-23.7.  Setkání pro mladé 15-19let Dolancamp 
23.-24.7. Přijetí poutníků k Božímu Milosrdenství. Koordinace jejich přijetí v domácnostech paní Marta Šťastná tel.: 777729527
30.7.-5.8. Duchovní cvičení s názvem „Správně vidíme jen srdcem“ v Olomouckém semináři organizované Komunitou Blahoslavenství
8.8. Návštěva nemocných
11.-12.8. Brigády ve Farnosti i v Komunitě
12.8. Mše sv. v kapli ve Vésce v 17:00
15.-20.8. Duchovní cvičení pro ženy s názvem „Žena pod Božím pohledem“ organizované Komunitou Blahoslavenství, které bude kázat Jo Croissante - manželka našeho zakladatele - v Kroměříži 
11.9. Adorační den v naší farnosti, v 18.30 mše sv. (tichá adorace v kostele 14.00 - 18.25)
16.9. Mše sv. v kapli ve Vésce v 17:00
17.9. Mše sv. pro děti 
19.9. Návštěva nemocných
24.9. Hodová mše sv. V 10:00 po ní krátké občerstvení před kostelem
30.9. Duchovní odpoledne se svatou Terezií z Lisieux v komunitním centru, začátek v 14:30
1.10. Mše sv. s poděkování za úrodu