Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Pozvánka na Noc kostelů 2016

Co je před námi v nejbližší době

 29.5.  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), mše sv. v 10:00 na farní zahradě
 29.5.  Pohádkový les - odpolední program pro děti. Začátek v 14:30 před farou.
  5.6.  Mše sv. u kaple v Lašťanech v 10:00 ( Mše sv. v Dolanech v kostele v 7:30 )
 10.6.  Noc kostelů i v naší dolanské farnosti. Program v kostele od 18:30 do 22:00
 14.6.   Návštěva nemocných
 19.6.  Farní neděle - celodenní program 
 26.6.  První svaté přijímání dětí. 
  3.7.  Hodová mše v kapli ve Vésce v 10:00 
30.6 - 9. 7.    Farní tábor v Dolních Nětčicích