Římskokatolická farnost
sv. Matouše

email: farnostdolany@gmail.com
více informací o farnosti

Vojtěch P. Vojtěch K. Koukal
administrator (farář)
tel.: 731 621 280
vojtech.koukal@seznam.cz

Tomáš P. Tomasz G. Przeczewski
kaplan
tel.: 731 621 281
polsko222@seznam.cz

Farní kancelář

sr. Alžběta J. Ambrožová
tel.: 739 092 799
farnostdolany@gmail.com

Pravidelné bohoslužby:
neděle10:00
pondělí18:30
čtvrtek18:30
adoracekaždý čtvrtek od 14:00 do 21:00
svátost smířeníkaždý čtvrtek 2 hodiny přede mší svatou
pondělí a neděle – 20 minut přede mší svatou
nebo po domluvě s knězem i jindy
Víra, křesťanství, náboženství Pastorace BibleNET CHO Alfa

Novinky

14.3. 2017 -  Poslechněte si nové nahrávky farní scholy zde.

Papež František nás vyzývá k modlitbě za oběti neštěstí a pronásledování. Více info naleznete zde.

Co je před námi v nejbližší době

   
7.5. Zveme vás na farní pouť do Jaroměřic u Jevíčka. Přihlašovat se můžete u Marka Jirků (majajirku@seznam.cz) nejpozději do 15.4.2017
8.5.  Farní brigáda
16.5.  Návštěva nemocných
17.5.  Rozšířená farní rada k tématu evangelizace v 19:00
20.5.  Farní výlet pro kluky
20.5.  Mše svatá ve Vésce v kapli v 17:00
21.5.  První svaté přijímání dětí
27.5.  Farní brigáda
28.5. Pohádkový les - odpolední program pro děti. Začátek ve 14:30 před farou
3.6. Letniční duchovní odpoledne - společný vstup do slavení Letnic s modlitbou za vylití Ducha Sv.. Přednáší: Sr. Lucia Kopasová. Začátek ve 14:30 v kostele
6.6.  Návštěva nemocných
9.6.  Noc kostelů i v naší dolanské farnosti. Program v kostele od 19:00 do 22:00
10.6.  Mše svatá ve Vésce v kapli v 17:00
11.6. Mše sv. u kaple v Lašťanech v 10:00 (Mše sv. v Dolanech v kostele v10:00)
17.6.  Farní brigády
18.6.  Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo), mše sv. v 10:00 na farní zahradě
25.6.  Farní neděle - celodenní program
29.6.-2.7.  Setkání pro mladé 19 - 30 let v Dolanech
2.7.  Hodová mše sv. v kapli ve Vésce v 10:00
5.7.  Hodová mše sv. v Toveři v 10:00
30.6.-8.7.  Farní dětský tábor v Dolních Nětčicích