Výuka náboženství

Výuka náboženství

Komu je určena: Všem dětem, které chodí do 1. až 5. třídy, chtějí  poznávat Boha zjeveného v Ježíši Kristu ve společenství dětí, vstoupit do vztahu s ním a v něm se stávat lidmi krásného srdce.

Co je náplní setkávání: Modlitba propojená s kreativními formami výuky.

Kdy a kde probíhá:

každé úterý od 16:30 do 17:30       pro 1. a 2. třídu s Janou Tichou

                                                               pro 3. a 5. třídu s Vierkou Žalúdekovou

                                                             

ve farním a komunitním centru.

Kontakty:

Jana Tichá
   tel.: 731 485 649

Vierka Žalúdeková
   tel.: 732 435 398