Dětské mše

Dětské mše

Dětské mše v naší farnosti jsou mše, které nějakým způsobem animují děti. Mají možnost se více zapojit, protože kázání je takové, aby mu děti více rozuměly. Společně rozebíráme čtené evangelium a snažíme se společnými silami přijít na to, co nám v něm Pán Ježíš říká. Po kázání následují přímluvy a společné přinášení darů.

Obětní dary k oltáři děti mohou přinášet každou neděli a u oltáře potom mohou všechny zůstat a být tak společně s dalšími dětmi blíž tomu, co se na oltáři děje :).

V letošním školním roce budou bývat dětské mše svaté jedenkrát za měsíc ve  čtvrtek v 18:00 v kostele.

Termíny: 5.1. 2023; 9.2. 2023; 9.3.2023; 13.4.2023; 4.5.2023; 1.6.2023

Plakátek ke stažení zde