Pohřební obřady

Pohřební obřady

Rozloučení se zemřelými považujeme za přirozené dovršení úcty ke svým známým, především pak k nejbližším. Důstojný pohřeb je jejím výrazem. Účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem. Křesťanský pohřeb se většinou skládá z obřadu rozloučení v kostele s možností sloužení zádušní mše (za duši zesnulého), průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků.

Zařizování pohřbu
Při zařizování pohřbu je třeba v první řadě kontaktovat někoho z nás kněží ve farnosti, abychom v osobním setkání, mohli v klidu probrat vše, co s konáním obřadu posledního rozloučení souvisí, abyste mohli vyjádřit vaše vlastní přání týkající se obřadu a také se domluvit na datu a hodině pohřbu. Po dohodnutí s námi můžete navštívit pohřební službu a s ní probrat všechno ostatní s tím, že už máte předběžné datum a hodinu pohřbu.

Na osobní setkání se lze telefonicky domluvit. Tel. 731621280
E-mailová adresa: vojtech.koukal@seznam.cz

Průběh pohřbu
Poslední rozloučení v našem kostele je normálně spojeno se mší svatou, trvá asi 40 minut, po něm je průvod na hřbitov a uložení do země (i s průvodem a uložením do hrobu trvá pohřeb asi 1 hodinu 20 minu ) nebo případný odvoz na kremaci.

Závěrem těchto informací bychom rádi oslovili zvláště ty z Vás, kteří právě nyní prožíváte bolest nad smrtí některého z vašich blízkých. Přijměte, prosíme, naši upřímnou soustrast a přání důvěry v Boží požehnání i uprostřed této vaší bolesti.