Pastorační rada

Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází dvakrát ročně, případně podle potřeby.

Členové pastorační rady

o. Vojtěch K. Koukal: administrátor farnosti

o. Jiří Maria Kvapil: výpomocný duchovní

br. Kryštof Štěpánek: ministranti, koordinátor týmu pro mladé

Josef Doležel: kostelník, stavebně-technické záležitosti, běžná údržba kolem kostela, odhrnování sněhu

Monika Mackovíková: články o dění ve farnosti pro obecní zpravodaje, evangelizační buňky, kontakt Bělkovice-Lašťany

Eman Mikoška: velké akce (Farní neděle, farní ples), kontakt manželé a rodiny ve farnosti a kontakt s nevěřícím prostředím

Marek Jirků: evangelizační buňky, velké akce (Farní neděle, farní ples, Farní pouť), akce pro děti a rodiny

Viera Žalúdeková: sekretariát Evangelizačních buněk 

sr. Lucia Kopasová: koordinátorka týmu pro formaci 

Jana Tichá: koordinátorka týmu pro děti 

David a Michaela Chaloupkovi : koordinátoři týmu pro manžele

Michael Dojčár: koordinátor hudebního týmu, IT 

Jaroslav Šotola: koordinátor týmu pro evangelizaci, příprava na manželství

Zdislava Kvapilová: návštěva nemocných, dekorace kostela

Marta Šťastná: koordinátorka týmu charity