Pastorační rada

Pastorační rada

Pastorační rada farnosti se schází dvakrát ročně, případně podle potřeby.

Členové pastorační rady

o. Vojtěch K. Koukal: administrátor farnosti

o. Jiří Maria Kvapil: výpomocný duchovní

br. Kryštof Štěpánek: ministranti, koordinátor týmu pro mladé

Josef Doležel: kostelník, stavebně-technické záležitosti, běžná údržba kolem kostela

Eman Mikoška: velké akce (farní neděle, farní ples), kontakt manželé a rodiny ve farnosti a kontakt s nevěřícím prostředím

Marek Jirků: velké akce (farní neděle, farní ples, farní pouť), akce pro děti a rodiny

Pavla Fremlová: farní zpravodaj, evangelizační akce

Zdislava Kvapilová: návštěva nemocných, dekorace kostela

Viera Žalúdeková: sekretariát evangelizačních buněk, příprava na svátosti 

Jana Tichá: koordinátorka týmu pro děti 

David a Michaela Chaloupkovi : koordinátoři týmu pro manžele

Jiří Štourač: koordinátor hudebního týmu 

Jaroslav Šotola: koordinátor týmu pro evangelizaci, příprava na manželství

Marta Šťastná: koordinátorka týmu charity