Manželské večery

Manželské večery

O co se jedná:

Jde o osmidílný kurz pro manželské dvojice, určený k obnovení, posílení a oživení manželského vztahu. Každý večer je vždy zahájen večeří, při níž je prostor k povídání ve dvojici při hudbě a svíčkách nebo na přátelské setkání s ostatními páry. Poté jsou z DVD promítány promluvy Nickyho a Silly Lee proložené příběhy jiných manželů a anketami na ulici. Promluvy jsou přerušované časy určenými k úkolům z příruček nebo k diskuzi ve dvojici. Jednotlivé večery jsou zaměřeny na reflexi dosavadního průběhu manželství, komunikaci, řešení problémů, odpuštění, vztahy s rodiči, sexualitu a růst vzájemné lásky.

Pro koho jsou určeny:

 • Pro manžele, kteří jsou spolu již několik let a prožívají určité zevšednění. Rádi by občerstvili svůj vztah, vnesli do něj znovu romantiku nebo se dotkli ve vhodném prostředí témat, které bylo pro ně v uplynulém čase náročné řešit.
 • Pro mladé manželské páry, které jsou spolu alespoň jeden rok nebo vnímají, že neměli možnost absolvovat solidní přípravu na manželství.
 • Pro manžele, kteří před dvěma nebo více lety absolvovali kurz Manželské večery a rádi by znovu a hlouběji vstoupili do témat, která se probírala.
 • Pro partnerské dvojice, které spolu trvale žijí, i když nejsou manželé.
 • Kurz není určen pro manžele, kteří procházejí dlouhotrvající, vážnou manželskou krizí a potřebují odbornou psychologickou nebo duchovní pomoc.

Kdy probíhají:

Ve farnosti Dolany probíhá kurz zpravidla od října do prosince. Jedná se vždy o jeden večer v týdnu v čase mezi 19.00 a 22.00.

O konání nejbližšího kurzu vám dáme vědět .                                                                                 

Kdy a kde je možné se přihlásit:

 

Jaká je cena kurzu:

Kurzovné je 400 Kč za manželský pár. V této ceně jsou obsaženy dvě příručky a jsou z ní hrazeny drobné výdaje.
Každý večer mají účastníci k dispozici občerstvení ve formě teplých a studených nápojů, večeře a zákusku. Příspěvek za občerstvení je dobrovolný a je možné jej vždy v průběhu každého večera vložit do krabičky k tomu určené.

Další informace:
Více informací o kurzu lze najít na www.manzelskevecery.cz

Časté otázky:

 • Musíme absolvovat celý kurz? Co se stane, když jeden večer onemocníme, můžeme pokračovat? Je možné, že manželům vážné okolnosti zabrání zúčastnit se některého z večerů. V tom případě dostane pár k dispozici verzi příslušného večera v Mp3 formátu, kterou si může kdykoliv poslechnout v domácím prostředí a poté v kurzu dále pokračovat běžným způsobem.
 • Mám obavy, abych na kurzu nebyla vyzvána sdělovat jiným párům, co prožíváme v našem manželství. Kurz je navržen tak, aby bylo zachováno soukromí každého manželského páru. Diskuse probíhají pouze ve dvojici za pomoci příruček. Na kurzu se však mnohdy vytvoří pohodová a otevřená atmosféra mezi zúčastněnými páry a tak se např. v čase večeře často ti kdo chtějí sdílejí mezi sebou naprosto spontánně a svobodně.
 • Slyšela jsem, že kurz je určen pouze pro křesťany, rádi bychom na Manželské večery chodili, ale manžel se mnou víru nesdílí. Kurz Manželské večery byl sestaven v anglikánském sboru v Londýně, ale není určen pouze pro křesťany. Převážná většina oblastí a témat, která se probírají se týkají každého člověka a každého páru bez rozdílu. Pokud jsou dotčeny otázky víry, vždy s respektem k případné účasti někoho, kdo ji nevyznává.
 • Co když po prvním nebo druhém večeru s manželkou zjistíme, že nám kurz nevyhovuje? V tom případě je možné sdělit svou situaci vedoucím kurzu a kdykoliv jej ukončit.
 • Může se stát, že se na kurzu mezi manžely otevře určitý problém, se kterým si sami nebudou schopni poradit? Zpravidla se to nestává, ale pokud by k tomu došlo, vedoucí kurzu jim doporučí, na koho se mohou obrátit, aby svůj problém vyřešili.
 • Chtěli bychom se zúčastnit kurzu Manželské večery, ale nebydlíme v blízkosti Dolan. Probíhají kurzy také někde jinde? Na stránkách www.manzelskevecery.cz můžete najít další města a místa v Čechách a na Moravě, kde se kurzy pořádají a kontaktovat místní organizátory.

Účastníci minulých běhů o kurzu řekli:

„U nás ve farnosti už nějaký čas probíhají Manželské večery, kterých jsme se také zúčastnili. Byly to pěkné večery sdílení a někdy i překvapení, když jsme poodhalili tužby a potřeby toho druhého o kterých jsme nevěděli. Tyto večery byly hodně obohacující pro naše manželství a navíc posezení jeden večer v týdnu při svíčce s dobrou večeří tomu dodávalo tu správnou atmosféru, že nyní jsme jen my dva.“ Alča a Marek

„Na ten čas strávený na Manželských večerech hrozně rádi vzpomínáme, obrovsky nám to pomohlo. Všechny ty lekce jsou super, ale pro nás bylo asi nejdůležitější vůbec to zjištění, že pořád toužíme být jeden s druhým, že nám na našem vztahu pořád záleží a můžeme na něm pracovat, když budeme chtít.“ Jožka a Vlaďka

„Zjistili jsme, že to nejdůležitější bylo rozhodnutí se do kurzu vůbec přihlásit. Znamená to, že člověk chce něco zlepšit, a to už je polovina úspěchu - že oba chtějí. Musíme říct, že teď se nám v manželství daří dobře, nevím do jaké míry nám pomohl kurz, ale hořčičné semínko bychom v tom viděli určitě.“ Jarek a Jana