Tým práce s dětmi

Tým práce s dětmi

Koordinátorka: Jana Tichá

Tel: 731485649

Mail: jan.ticha@seznam.cz

Co má tým na starosti?

     -  vyučování náboženství
     -  příprava dětí na svátosti a také příprava rodičů na 1. svaté přijímání a 1. sv. smíření dětí 
     -  farní dětský tábor + práce s dětmi z tábora během roku
     -  sobotní setkání pro děti
     -  farní dětský karneval
     -  pohádkový les
     -  další aktivity pro děti