Tým práce s dětmi

Tým práce s dětmi

Koordinátorka: Jana Tichá

Tel: 731485649

Mail: jan.ticha@seznam.cz

Co má tým na starosti?

- vyučování náboženství
- dětské mše svaté
- farní dětský tábor + práce s dětmi z tábora během roku
- sobotní setkání pro děti
- farní dětský karneval
- pohádkový les
- příprava dětí na svátosti a také příprava rodičů na 1. svaté přijímání a 1. sv. smíření dětí
- další aktivity pro děti