Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 26.6. do 3.7.2022 - 26. týden

neděle 26.6. 13. neděle v mezidobí
kaple v Lašťanech 10:00 Hodová mše svatá v Lašťanech u kaple za obyvatele Bělkovic-Lašťan
kaple ve Vésce 10:00 Hodová mše svatá ve Vésce v kapli
kostel sv. Matouše 07:30 Mše svatá za Filomenu Jedličkovu a zemřelou rodinu
17:00 Tichá Adorace (17:00-19:00)
pondělí 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
kostel sv. Matouše 18:30 Za Růženu Bláhovou a rodiče, Josefa Kroupu, manžele Rektoříkovy, Doležalovy a duše v očistci
úterý 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Dnes mše sv. není
čtvrtek 30.6. svátek Výročí posvěcení katedrály
kostel sv. Matouše 14:00 Tichá Adorace (14:00-22:00)
17:30 Svátost smíření
18:30 Za živou a zemřelou rodinu Kubáčkovu a Benešovu
pátek 1.7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Dnes mše sv. není
sobota 2.7. sobota 13. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 3.7. 14. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za zemřelou rodinu Sklenářovu

  • Od 17. do 25. srpna 2022 proběhne farní tábor na táborové základně Hoštejn. Přihlašování je k dispozici na webu farnosti. Tábor je možné platit u sestry Alžběty do konce června.

  • Vzadu na stolečku jsou také k rozebrání programy i s údaji na přihlášení na Katolickou charismatickou konferenci, která bude 6.-10. července v Brně na výstavišti.

  • Letošní Dolancamp pro mladé od 15 do 19 let se uskuteční od 24.7. do 31.7., přihlašovat se můžete na webu Komunity Blahoslavenství.

  • Tradiční letní duchovní cvičení pro všechny proběhnou letos v Kroměříži od 14. do 20.8., přihláška je rovněž na webu Komunity Blahoslavenství.
  • Setkání pastorační rady farnosti bude ve středu 29.6. v 19:30 v sále komunitního centra.
  • Během prázdnin nebude bývat adorace v neděli odpoledne.
  • Brigády v areálu komunity budou toto léto 15.a 16. července.