Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 1.10. do 8.10.2023 - 40. týden

neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za Františka Foukala a duše v očistci
- poděkování za úrodu
17:00 Možnost tiché adorace od 17:00 do 19:00
pondělí 2.10. památka svatých andělů strážných
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za rodinu Hinerovu a Smékalovu 
úterý 3.10. úterý 26. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Dnes mše sv. není
čtvrtek 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
kostel sv. Matouše 14:00 Možnost tiché adorace 14:00 -22:00
16:00 Možnost ke svátosti smíření v kobce od 16:00 do 17:55 hod.
18:00 Mše svatá za zemřelého Tomasze a Miloslavu Sznajderovy a syna Miloslava a Boženu Nasswettrovu a rodinu Sznajderovu a Nasswettrovu
pátek 6.10. sv. Bruna, kněze
Dnes mše sv. není
sobota 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Dnes mše sv. není
neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 10:00 Mše svatá za Boženu Majerovu a za duše v očistci
17:00 Možnost tiché adorace od 17:00 do 19:00

  • Úvodní setkání přípravy na biřmování bude v pátek 13. října v 18:00 ve farním centru. Zatím se přihlásilo 22  mladých. Pokud by někdo s mladých nebo i starších měl ještě zájem, je dobré se nahlásit Vierce Žalúdekové - telefon: 732 435 398.  Vzadu na stolečku je k nahlédnutí příručka pro účastníky přípravy na biřmování. Setkání rodičů biřmovanců bude ve čtvrtek 12. 10. večer  v 19:30 ve Farním centru.

  • Vzadu na stolečku jsou také k zakoupení stolní kalendáře na další rok.
  • Spolčátko se schází ve středu v 16:30 hodin ve farním centru, vede ho Mária Dobrovodská z komunity. Je určeno pro šestáky,sedmáky a osmáky. Na první setkání přišlo 6 mladých. Stále mohou přicházet noví mladí.