Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DOLANY U OLOMOUCE
od 5.2. do 12.2.2023 - 06. týden

neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 09:00 Mše svatá za živou a zemřelou rodinu Balážovu a duše v očistci 
17:00 Možnost tiché Adorace od 17:00 do 19:00
sál kulturního domu v Tovéři 14:30 Dětský karneval v sále kulturního domu v Tovéři
pondělí 6.2. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
kostel sv. Matouše 18:00 Mše svatá za Ludmilu Doleželovu a za rodinu Dosoudilovu a Doleželovu
úterý 7.2. úterý 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
Dnes mše sv. není
čtvrtek 9.2. čtvrtek 5. týdne v mezidobí
farní kancelář 16:00 Svátost smíření 16:00 - 17:55
kostel sv. Matouše 14:00 Možnost tiché Adorace od 14:00 do 22:00
18:00 Dětská mše svatá za Rudolfa Pečinku, dvoje rodiče a duše v očistci
pátek 10.2. památka sv. Scholastiky, panny
Dnes mše sv. není
sobota 11.2. Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
Dnes mše sv. není
neděle 12.2. 6. neděle v mezidobí
kostel sv. Matouše 09:00 Mše svatá za zemřelé rodiče a živou rodinu Málkovu a Hubovu
17:00 Možnost tiché Adorace od 17:00 do 19:00

  • Výtěžek z farního plesu je 9.535 kč

  • Vždy po mši svaté je i nadále možné si zapisovat úmysly mše svaté na celý rok 2023.
  • Dnes odpoledne se uskuteční Dětský karneval v kulturním domě v Tovéři. Přicházet je možné od 14:30, program začne v 15:00. Těšíme se na vás.
  • Setkání pro mladé od 15 do 19 let s názvem Pecka se letos uskuteční  v termínu 10.-12.2. Přihlašovat se můžete na webových stránkách komunity.

  • Letní farní tábor pro děti bude letos v termínu 19.-28. srpna na táborové základně Víska u Jevíčka. Vedoucí tábora je Pavlína Hudcová. Informace o táboře najdete na farním webu a budou průběžně aktualizovány. Během února se upřesní cena  a spustí se též přihlašování.
  • Pokud by někdo z mladých z naší farnosti chtěl jet na Světové dny mládeže v Lisabonu, tak farnost vás podpoří částkou 1500 Kč a diecéze 3500 Kč.

  • Při mši svaté ve všední dny bude bývat zapnuto topení v předních blocích lavic.
  • Po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání společně a pro ty kdo by chtěli, tak i jednotlivě.