Farní týmy

Farní týmy

Zapojte se do aktivit ve farnosti

Tým práce s dětmi - Jana Tichá (Tel: 731485649, Mail: jan.ticha@seznam.cz)

Tým práce s mladými - br. Kryštof Štěpánek (Tel: 775 240 513, Mail: stepkr@centrum.cz)

Tým pro manžele - David a Michaela Chaloupkovi (Tel: 608440240, Mail: dav.chaloupka@gmail.com)

Tým evangelizace - Jarda Šotola (Tel: 774503563, Mail: jjsotola@seznam.cz)

Tým učednictví a formace - sr. Lucie Kopasová (Tel: 731621282, Mail: l.kopasova@seznam.cz)

Tým hudby - Jiří Štourač (Tel: 736510837, Mail: Jirka.vhk@seznam.cz )

Tým pastoračně-liturgický - P. Vojtěch Koukal (Tel: 731621280, Mail: vojtěch.koukal@seznam.cz)

Tým charita - Marta Šťastná(Tel: 777729527, Mail: reditel@hospickopecek.charita.cz)

Tým technicko-ekonomický - P. Vojtěch Koukal (Tel: 731621280, Mail: vojtěch.koukal@seznam.cz)

 

Každý tým má svého zodpovědného někoho z farníků, který má zkušenosti a obdarování v konkrétní rovině. Ten spolu s týmem je motorem v dotyčné oblasti života farnosti. Tímto se snažíme, aby farníci přebírali co největší zodpovědnost za život ve farnosti. Samozřejmě, že všechny týmy jsou v úzkém kontaktu s farářem a jejich vize a aktivity podřizují, tak že rozhodujeme spolu do čeho půjdeme a do čeho ne. 

Vize je taková, že se budou pravidelně podle potřeby několikrát za rok scházet. Vedoucí těchto týmů jsou automaticky v pastorační radě farnosti. Ta se schází 2x až 3x do roka. Na pastorační radě máme echo z jednotlivých týmů farnosti, můžeme k tomu říci par slov, ale aktivity z jednotlivých domén a vize v nich se řeší v jednotlivých týmech. Na pastorační radě farnosti tím pádem více času můžeme věnovat aktivitám a rozhodnutím, které se týkají celku farnosti, jako je Farní den, Farní ples, Hody ve farnosti, rámcový pastorační plán farnosti atd.